Föreningen Bohuslin

Föreningen Bohuslin är en ideell förening som driver Linmuseet, ett arbetslivsmuseum om lin och linberedning. Föreningen grundades av Barbro Emanuelsson tillsammans med några andra eldsjälar.   Föreningen har nu funnits i mer än 20 år. På gården Kamstorp, 1 km norr om Kville i Tanums kommun, finns  beredningsverk och utställning.

Föreningen hade 53 medlemmar 2014 och 2016 mer än 60.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen fått stöd från Riksanikvarieämbetet och har erhållit pris för sin verksamhet av Arbetslivsmuseer i Sverige.

Tanums Kommun Kultur & Fritid, Studiefrämjandet och Sparbanken Tanum stöder verksamheten.

Bohuslin är medlem i ARBSAM – Arbetslivsmuseerna i Sverige samt i NAV -Industri- och arbetslivsmuseerna i Västra Götaland.

Medlemmarna odlar lin och bereder lin. Vi tar emot studiebesök, berättar om det textila kulturarvet och delar med oss av kunskaperna om linodling, beredning och förädling.

Vi väver och knypplar och lär ut spinning.

Föreningen tillhandahåller också linprodukter till byggverksamhet av olika slag.

2014 Knutte kvinna Nära copy2 (2) Här har vi studiebesök av en motorcykelburen grupp.Vi har även kurser för skolbarn på Botaniska Trädgården i Göteborg varje år.