Handarbetandet har gått som en röd tråd i släkten

– Lin är fantastiskt. Bomull kan vi inte odla, men vi kan odla lin långt upp i Norrland. Och man kan använda 95 procent av växten. Förutom att spinna garn kan man använda linfröna och göra linolja och såpa. Och det suger bättre än bomull!

Kristina von Unge i DN 14/4 2019

läs vidare på:

https://www.dn.se/familj/handarbetandet-har-gatt-som-en-rod-trad-i-slakten/